Angular

Angular on sovelluskehys, jolla voidaan rakentaa tehokkaita ja dynaamisia Web -sovelluksia. Periaatteessa toiminta vastaa MVC -mallia sisältäen kolme päälohkoa eli tietomallin (Model), näkymän (View), ja kontrollerin (Controller). Angularissa kontrollerin sijaan puhutaan kuitenkin komponenteista (Component) ja näkymää vastaa tiedon esitysmalli (Template). Angular peruskurssilla käydään läpi seuraavia aiheita Kehitystyökalut Projekti Dekoraattorit Tietomallit Modulit Komponentit Palvelut Direktiivit Lomakkeet […]