Angular

Angular on sovelluskehys, jolla voidaan rakentaa tehokkaita ja dynaamisia Web -sovelluksia. Periaatteessa toiminta vastaa MVC -mallia sisältäen kolme päälohkoa eli tietomallin (Model), näkymän (View), ja kontrollerin (Controller). Angularissa kontrollerin sijaan puhutaan kuitenkin komponenteista (Component) ja näkymää vastaa tiedon esitysmalli (Template). Angular peruskurssilla käydään läpi seuraavia aiheita Kehitystyökalut Projekti Dekoraattorit Tietomallit Modulit Komponentit Palvelut Direktiivit Lomakkeet […]

PostgreSQL

PostgreSQL on oliopohjainen relaatiotietokanta (object-relational database, ORDBMS). Se on yhteisön kehittämä avoimen lähdekoodin tietokanta ja sillä on erinomainen SQL standardin vaatimusten mukaisuus. Se sisältää piirteitä kuten taulujen periytyminen ja funktioiden ylikirjoitus ja myös NoSQL ominaisuuksia kuten tuki avain/arvo -tyypille ja dokumenteille sekä Text, JSON että XML muodossa. Peruskurssilla käsitellään seuraavia aiheita: Arkkitehtuuri Ohjelmiston asentaminen Tarvittavien […]

MariaDB

MariaDB on avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta ja lisensoitu GNU GBL -lisenssillä. Sitä kehittää sama yhteisö kuin alkuperäistä MySQL:ää ja pääkehittäjänä toimii Michael ”Monty” Widenius. Yhteensopivuus MySQL:n kanssa on näin ollen hyvä ja sitä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti mm. WordPressin tietokantana. MariaDB on saatavilla sekä Linuksille että Windowsille. Nimensä tietokanta on saanut Montyn nuoremman tyttären Marian mukaan. Peruskurssilla käydään […]

MySQL

MySQL on erittäin yleinen avoimen lähdekoodin SQL -kieltä käyttävä relaatiotietokantaohjelmisto. Se on hyvin suosittu web – pohjaisten ohjelmistojen, kuten esimerkiksi WordPressin tietokantana. MySQL:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1996 ja vuodesta 2009 lähtien se ollut Oraclen omistuksessa , joka tarjoaa yrityksille myös kaupalliseen käyttöön tarkoitettua versiota. Peruskurssilla opetellaan asioita käymällä läpi eri aiheita teoriassa ja täydennetään […]